Oferta

 

Zmniejszone ilości opadów  atmosferycznych w ostatnich latach spowodowała że zanikła woda występująca płytko pod powierzchnia ziemi – STUDNIE KOPANE KRĘGOWE

Zaistniała konieczność  dotarcia do warstw wodonośnych ziemi występującej głębiej STUDNIE GŁĘBINOWE WIERCONE. Zapewniają one nam lepszą jakość wody niezależnie od pory roku.

Obecnie przy ciągle rosnących opłatach za wodę z wodociągu własna studnia jest alternatywą pozwalająca znacznie obniżyć wydatki domowe. Równocześnie jesteśmy niezależni  od zewnętrznych dostawców.

Etapy budowy studni

 • WYZNACZANIE ŻRÓDŁA WODY

   Przeprowadzamy metodą radiestezyjną lub metodą tomografii komputerowej.

 • WYKONANIE ODWIERTU

  Odwiert odbywa się do określonej głębokości uzależnionej od warunków terenowych z reguły do około 30 m.

  Średnica odwiertu zależy od wielu czynników i jest ustalana na działce inwestora.

 • ZAPUSZCZENIE KOLUMNY RUR

  Standardowo stosujemy rury o średnicy fi  160 mm. Posiadają one niezbędne atesty. Następnie otwór jest uzupełniony obsypką żwirową, której zadaniem jest wstępne filtrowanie dopływającej wody do studni.

 • CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

  Wykonujemy przy użyciu środka bakteriobójczego który eliminuje bakterie coli.

 • ODCIĘCIE WÓD GRUNTOWYCH

  Odbywa się poprzez wykonanie cementowego pierścienia – korek betonowy. Zapobiega on dostawaniu się zanieczyszczonych wód gruntowych do czystych warstw wodonośnych.

 • MONTAŻ POMPY GŁĘBINOWEJ

  Do świeżo wykonanej studni instalujemy naszą pompę. Po kilku dniach pompowania uzyskujemy czysta wodę.

 • CENA USŁUGI

  Uzależniona jest od mb odwiertu oraz od średnicy otworu. W cenie usługi jest wykonanie odwiertu oraz użyty materiał.

 • GWARANCJA WODY

 • USŁUGI DODATKOWE

  Czyszczenie, dezynfekcja konserwacja już istniejących studni głębinowych.

 • OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PODKARPACIE